Vertrouwen, waarden en sterke punten


‘Creativiteit en betrokkenheid’ zijn de nieuwe succesfactoren voor een organisatie.’

De uitdaging voor een organisaties in deze tijd is hoe je zoveel mogelijk creatieve en productieve mensen aan boord hebt en houdt. Het concurrentievoordeel gaat allang niet meer om de beste kennis en technologie. Kennis en technologie verandert immers steeds sneller en is overal te verkrijgen. Om zo goed mogelijk in te spelen om de veranderende wereld heb je creatieve mensen nodig die steeds weer kunnen inspelen op wat er om ons heen gebeurt en waar echt behoefte aan is.  Hoe je creatief met de aanwezige kennis en technologie omgaat, en hoeveel energie je erin stopt, maakt dat je succesvoller bent dan je concurrent.

Hoe creëer je als organisatie creativiteit en betrokkenheid onder je mensen? Door drie stappen:

1. Bouwen aan vertrouwen: In organisaties waar vertrouwen is, zie je dat medewerkers de ruimte krijgen om onafhankelijk en creatief te denken. Met als gevolg dat de productiviteit en innovatie toeneemt. Waar de organisatie wordt bepaald door controle om te voorkomen dat het fout gaat, zie je de creativiteit en productiviteit dramatisch afnemen.
Verder zegt de business formule van Stephen M. Covey alles: Wanneer er weinig vertrouwen is gaan de kosten omhoog en de snelheid naar beneden. Wanneer er veel vertrouwen is gaan de kosten naar beneden en de snelheid omhoog.

2. Verbinden van waarden: Medewerkers die zich kunnen herkennen in de waarden van de organisatie, voelen zich vertrouwd met de organisatie. Ze voelen zich thuis, omdat ze dezelfde taal spreken als de organisatie. Hierdoor ontstaat er ruimte voor creativiteit en groeit productiviteit. Het werk van de werknemer draagt direct bij aan de eigen waarden, waardoor energie ontstaat en er graag een stapje extra wordt gezet.


3. Focus op sterke punten: Organisaties die aandacht geven aan de krachten van de medewerkers zien hun mensen sneller ontwikkelen en met meer plezier en energie aan het werk zijn. Zwaktes kun je maar tot een bepaald niveau ontwikkelen en neemt alle energie in beslag. Energie die je beter kunt gebruiken   voor de zaken waar je van nature sterk in bent. Dat is de weg van de minste weerstand en de snelste groei. Door de beschikbare bronnen van je medewerkers (datgene dat er van nature al in zit van kwaliteiten, waarden en passies) optimaal te gebruiken en te waarderen ontstaat er een natuurlijke en duurzame vorm van groei voor mens en organisatie.