Voor organisaties

Wilt u als organisatie meer uit uw medewerkers halen?
Een hogere betrokkenheid en bevlogenheid creëren? De krachtenanalyse®
maakt het mogelijk.

Wat is het?

Om het meeste uit uw medewerkers te halen, beginnen wij met een analyse van de drie elementen die essentieel zijn voor de betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers. We meten in uw organisatie de:

  1. Mate van vertrouwen – hoe is het vertrouwen tussen collega’s onderling, met de leidinggevende, de klant, andere afdelingen, het bestuur?
  2. Verbinding van waarden – hoe verhouden de waarden van de medewerkers zich tot de waarden van uw organisatie?
  3. Focus op de sterke punten – in hoeverre richt de organisatie zich op de sterke punten van medewerkers?

Op basis van de meting wordt het niveau van vertrouwen, waarden en sterke punten in uw organisatie in kaart gebracht. Voor alle drie de elementen geldt, hoe meer aanwezig in uw organisatie, hoe meer betrokkenheid en bevlogenheid van uw medewerkers. De meting geeft inzicht in wat er speelt in uw organisatie en wat voor uw organisatie specifiek nodig is om hier stappen in te zetten. Met de resultaten van de analyse helpen wij uw organisatie te identificeren waar lacunes en kansen liggen. En helpen wij uw organisatie concrete stappen te zetten naar verbetering.

Wat levert het op?

  • Inzicht in het niveau van vertrouwen in uw organisatie;
  • Inzicht in de verbinding van waarden tussen uw medewerkers en organisatie;
  • Inzicht in de mate van focus op sterke punten;
  • Een compleet beeld van de lacunes en kansen voor meer betrokkenheid van medewerkers in uw organisatie;
  • Concrete stappen naar meer betrokken medewerkers;

Hoe werkt het?

Stap 1: Neem contact op met Szegedi coaching & training om een intakegesprek te plannen waarin wij uw specifieke vraag, situatie en behoefte bespreken.
Samen bepalen wij de ideale scope van de analyse.
Stap 2: Uitvoeren analyse – wij sturen verschillende personen over diverse afdelingen en teams door uw hele organisatie een korte vragenlijst.
Stap 3: Op basis van de output van de vragenlijsten wordt een scan uitgevoerd om het vertrouwen, de waarden en de focus op sterke punten in kaart te brengen.
Stap 4: In workshop(s) communiceren wij de resultaten. Wij geven hierin de lacunes en kansen voor uw organisatie weer. En communiceren concrete stappen die uw organisatie kan ondernemen voor meer betrokken medewerkers.
Stap 5: Wrap up en eventueel vervolgstappen definieeren.

Wij kunnen waar nodig ook een rol spelen in het implementeren van de concrete vervolgstappen door middel van workshops, training en coaching.

Neem contact op voor een vrijblijvend intakegesprek, voor meer informatie over de krachtenanalyse voor uw organisatie. Klik hier>>